SlovenskýMagyarEnglish

Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 202)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023-01-05 Z-9107142616 Zmluva o dodávke plynu - súp. č. 81 Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7 €
2022-01-35 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: 3W Slovakia s.r.o.
0
2022-01-34 Licenčná zmluva - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: 3W Slovakia s.r.o.
95 €
2023-01-04 Dohoda o kultúrnom podujatí Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Erika Píšiová
100 €
2023-01-03 Nájomná zmluva č. 1/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krškany
120 €
2023-01-02 Zmluva o dielo - príprava a realizácia prác - rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Krškany Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: HUGOTECH, s.r.o.
23 500.21 €
2023-01-01 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Jedlé tuky a oleje, BRKO Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: BIO energie s.r.o.
0
2022-01-33 Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: EKOTEC, spol. s r.o.
322 €
2022-01-30 Zmluva č. MM-241122-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: webex.digital amospráva, s.r.o.
750 €
2022-01-29 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/04/07072/07 podpísanej dňa 24.01.2008 Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0
2022-01-28 Nájomná zmluva č. 6/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Danica Bohovicová
120 €
2022-01-27 Nájomná zmluva č, 5/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Jozefína Kašiarová
240 €
2022-01-25 Softvérový produkt a servisná podpora - ENVITA Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: INISOFT s.r.o.
158.40 €
2022-01-24 Nájomná zmluva č. 4/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Ladislav Bogár
80 €
2022-01-23 Darovacia zmluva na pozemok Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Ján Kozlík a Oľga Kozlíková rod. Oremová
0
2022-01-22 Nájomná zmluva č. 3/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: JUDr. Eva Titurusová
10 €
2022-01-21 Zmluva č. 1/2022 o nájme a podnájme nebytových priestorov - súp. č. 116, parc č. 562/2 kat. úz. Malé Krškany Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Danica Bohovicová
61 €
2022-01-20 Nájomná zmluva č. 2/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Mgr. Gabriela Agárdyová
10 €
2022-01-19 Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - Predmet zmluvy: parc. registra ""E"", parc. č. 344 - druh pozemku: orná pôda výmera 23 437 m2, kat. úz. Veľké Krškany Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Ing. Juraj Rojko
27 944 €
2022-01-18 Nájomná zmluva č. 1/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch Odb.: WEBEX ADMIN
Dod.: Mgr. Ľuboš Baran
10 €
Generované portálom Uradne.sk